3/16/2012

lights will guide you homedär e nu några opublicerade bilder fråån förra veckoslute! sori bildbrist

idaa å igår i skolan hände nu väl inget speciellt. å ida efter skolan for ja me luiska först å treffa olivia, sen gick vi ti subin å satt dit en stund me kaisa å gusten. aijnii, vi fick 3 cookies av en turk dii i subin nä vi hjelpte honom ti plocka upp såndäna papper han tappa ;) snelllt!
jaa å sen kom ja nu bara hem å nu ska ja steda mitt rum, men ja sku int orkka så städit som de e :'D

mina veckoslutsplaner e nu sånhäna att imoron far ja me lusse å kaisa ti itis å shoppa :) å på sönda me olivia ti staaan. Så ja sitter int ivf hit hemma å möglaa ^^

♥: jjasmine


2 kommentarer: